+385 99 709 9904 info@rentaboatnautica.com

Uvjeti najma

NAUTICA

UVJETI NAJMA

1. Cijena najma
Cijena najma obuhvača korištenje plovila i uređaja .U cijenu nisu uključene, boravišna pristrojba, lučke i ostale takse kao i gorivo.

2. Uvjeti plaćanja
-Iznajmljena plovila s kompletnom opremom pomoću online bookinga mogu se koristiti nakon uredno reguliranog plaćanja (kod rezervacije 20% od ukupne cijene najma plovila,a ostatak 4 tjedna prije početka najma). -Prilikom direktene rezervacije kod najmodavca iznajmljena plovila mogu se koristiti samo nakon plaćanja plovila u cijelosti ( 100% cijene najma).

3. Uvjeti storna
Kod online bookinga, ukoliko unajmitelj iz bilo kojih razloga odustane od najma,može, uz prethodni dogovor s najmodavcem potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze ili ukoliko ne uspije,te dođe do otkazivanja najma, rezervacija se stornira na način: -1.1 U slučaju kada je došlo do otkazivanja u periodu od rezervacije do četiri tjedna prije najma (preuzimaja plovila), unajmitelj gubi uplačeni iznos rezervacije (50% od ukupne cijene najma); -1.2 Ukoliko do otkazivanja dođe unutar četiri tjedna prije najma (preuzimanja plovila), unajmitelj gubi sveukupni uplačeni iznos (ukupna cijena najma). Zbog lošeg vremena povrat novca nije moguć te iznajmljivač nije dužan davati informacje o vremenu no cijelodnevno stoji na raspolaganju zbog savijetovanja. Savjetuje se stoga sigurno planiranje rute.

4. Primopredaja plovila
Najmodavac ce predavati samo kompletno opremljena plovila,napunjena gorivom i u besprjekornom stanju a isto takvo stanje očekuje se i kod povrata broda.Plovilo se predaje u ugovoreno vrijeme, (kod plovla sa smještajem preuzimanje je u 19h a primopredaja u 9h, dok kod dnevnog najma plovila bez smještaja, preuzimanje je u 9h a primopredaja do 19h) i na ugovorenom mjestu. Ako se najmoprimac ne pridržava ugovorenog termina u roku 24 sata, najmodavac ima pravo raskinuti ugovor te plovilo dati dalje u ponudu. Najmoprimac u tom slučaju nema pravo na povrat zakupnine..Ako najmodavac ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika,unajmitelj ima pravo odustati od ugovora uz povrat onog iznosa zakupnine najma kojeg nije iskoristio.Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno(smještaj u hotelu, prijevoz putnik i sl.). Unajmitelj se obvezuje kod preuzimanja uz prisustvo predstavnika iznajmljivača ispitati i provjeriti pažljivo stanje i broda i opreme prema inventarnoj listi.Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme,koji najmodavcu kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati,kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje ,ne daju pravo unajmitelju da umanji cijenu najma. Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća, ili je prekoračenje termina povratka neizbježno,mora se kontaktirati voditelj baze iznajmljivača te slijediti isključivo njegove upute o daljnjem tijeku postupanja.Kod prekoračenja termina povratka zbog lošeg vremena,unajmitelj snosi sve troškove nastale zbog prekoračenja termina najma. Povratak u marinu u večernjim satima dan prije predaje plovila je obavezan.Odstupanja od pravila moguća su samo u dogovoru unajmiteljnajmodavac na licu mjesta.

5. Kaucija
Kod primopredaje broda polaže se kaucija prema važećem cjeniku a vraća se bez odbitaka,ako se brod vrati neoštečen i u zakazano vrijeme.Kaucija se polaže i u slučaju kad se brod iznajmljuje zajedno sa skiperom. Ukoliko je skipper unajmljen od OUD Nautica, odgovornost istog skipera (njegove dužnosti i obveze) snosi sama tvrtka, no ako je skiper sam unajmitelj ili je unajmljen od treće strane on sam snosi odgovornost. Kod grube nepažnje i / ili gubitka jednog ili više dijelova,unajmitelj snosi sve troškove.

6. Osiguranje
Brod je osiguran za štete prema trećem (obvezno osiguranje) i Kasko u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike prema polici osiguranja. Posada broda je osigurana. Ako za vrijeme vožnje dođe do havarije,a unajmitelj ne mora snositi troškove (kod normalne istrošenosti,ili kod prekoračenja sume jamstva),potrebno je za popravak odobrenje (uputa) najmodavca,odnosno voditelja baze. Kod većih havarija,kao i kod sudjelovanja i drugih brodova,potrebno je prijaviti slućaj kod nadležne lučke kapetanije i napraviti protokol (tijek dogadaja,utvrdivanja štete) za osiguravajuce društvo. Ako unajmitelj ne izvrši sve obveze,može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu. Oštečenja motora prouzročenim zbog nedostatka ulja u motoru snosi unajmitelj. Osobni predmeti nisu osigurani i preporučuje se da ih sam unajmitelj osigura. Naša preporuka je da prilikom rezervacije plovila osigurate Vaše putovanje te kauciju.

7. Obaveze unajmitelja
Unajmitelj je obvezan posjedovati dozvolu za upravljanje brodom. Unajmitelj se obvezuje ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama. Nije dozvoljen podnajam ili prepuštanje plovila trećoj osobi. Također ukrcaj više osoba nego je navedeno u popisu posade (crew liste),plovidba noću kod nesigurnog vremena,povreda javnih propisa odredbi i zakona.Za posljedice nastale uslijed toga odgovornost snosi sam unajmitelj. Unajmitelj, odnosno voditelj jahte izricito izjavljuje da raspolaže svim pomorskim vještinama i da posjeduje potrebnu dozvolu,nužnu za upravljane jahtom na otvorenom moru,a koju mora predočiti. U slučaju kvara broda ili brodske opreme unajmitelj je dužan odmah obavijestiti najmodavca na jedan od telefona priloženih u dokumentima broda. Najmodavac se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti u roku 24 sata. Ukoliko najmodavac otkloni kvar u roku od 24 sata tada unajmitelj nema pravo na nikakvu naknadu. Brojevi telefona na koje se može dostaviti obavijest nalaze se u dokumentaciji broda. Unajmitelj se obvezuje obavijestiti nadležne organe i najmodavca u slučaju nestanka plovila ili brodske opreme,ako je nemoguće upravljati plovilom,te u slučaju oduzimanja ,pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. Oštečenja motora prouzročenim zbog nedostatka ulja u motoru snosi unajmitelj. Unajmitelj je obvezan redovito svakodnevno kontrolirati ulje u motoru. U slučaju nepridržavanja unaprijed navedenih obveza unajmitelj snosi punu odgovornost za sve posljedice i jamči za njih.

8. Pritužbe
U obzir će se uzeti samo pismeno dostavljene i obostrano potpisane pritužbe odmah pri povratku i predaji plovila.

9. Arbitraža
Za sve eventualne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem,mjerodavan je Općinski sud u Rijeci. Unajmitelj vlastoručnim potpisom potvrđuje da je upoznat te da se slaže sa uvijetima najma..

Za sve eventualne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem,mjerodavan je Općinski sud u Rijeci. Unajmitelj vlastoručnim potpisom potvrđuje da je upoznat te da se slaže sa uvijetima najma.

Idemo raditi zajedno

Pratite nas